top of page

ID-merking (microchip)

Mikrochipen er en liten databrikke som settes under huden på dyret hos veterinæren.

Vi anbefaler at alle hunder og katter er idmerket. 

Skulle en være uheldig at katten eller hunden går seg bort, blir skadet eller stikker av, så vil vi lettere og hurtigere kunne finne frem til eieren hvis dyret er id-merket. Id-chipen som registreres på deg vil være det eneste virkelige beviset på at dyret faktisk er ditt.

En ikke id-merket katt er i mange tilfeller nesten umulig å finne eieren til. 

En del forsikringer og utstillinger krever at dyret er merket. Noen forsikringsselskap har rabattordninger til dyr som er id-merket. 

Skal du ha dyret med på utenlandsreise eller ha utført for eksempel HD-røntgen er det et krav om at dyret er id-merket. 


 

Idchipen inneholder en «strekkode» som kan leses av med en spesiell scanner. All kontaktinformasjon til eier blir tilknyttet denne strekkoden og ligger lagret i en nasjonal database kalt "dyreidentitet".

Chipen er ikke synlig, derfor anbefales det å alltid ta kontakt med dyreklinikk hvis man finner en hund eller katt som tilsynslatende er uten eier, slik at vi kan sjekke om de er id-merket.

Mange savnede katter og hunder har kommet raskt tilbake til sin eier takket være id-merking. 

 

Det finnes ingen gode unnskyldninger til å ikke ha dyret sitt id.merket. Det er det eneste virkelige beviset på at dyret tilhører deg.

Vær en ansvarlig dyreeier og id.merk kjæledyret ditt. 

bottom of page