top of page

Kastrering av katt

For å gjøre det enklere kaller en det sterilisering på hunnkatt og kastrering på hannkatt, men begge kjønn går gjennom i praksis en kastrering. Det betyr at vi fjerner livmor og eggstokkene på hunnkatten og testiklene hos hannkatten. 
Dette gjør en for å hindre reproduksjon og enkelte sykdommer. 
 
Fordelene med kastrering
Fordelene med kastrering av hunnkatt er at en slipper uønskede kattunger, katten slipper løpetid, som kan være svært stressende for henne, og en slipper å gi katten p-piller. Kastrering av en hunnkatt medfører også at en fjerner risiko for eggstokkreft og livmorbetennelse, i tillegg minsker en risikoen for jursvulster. Kastrerte hunnkatter levere oftest lenger enn ukastrerte. 
 
På hannkatten forsvinner hannkattlukten helt, de fleste kastrerte katter streifer mindre, beveger seg over et mindre territorium og dermed holder seg mer i nærheten til hjemmet enn ukastrerte hannkatter. Samtidig vil slåsskamper mellom hannkatter og urinmarkering bli redusert. Med færre slåsskamper reduseres også faren for dødelige virussykdommer som FIV. Samtidig vil mindre slossing resultere i færre kostbare dyrlegebesøk. En ser også at kastrerte katter oftest lever lenger enn ukastrerte katter. 
 
Kastrering er et viktig ledd for å kontrollere kattebestanden i Norge da problemet med hjemløse katter stadig øker.
 
Ulempene med kastrering
Ulempene med kastrering er at stoffskiftet senkes og dermed øker risikoen for overvekt. Overvekt øker igjen faren for at katten utvikler sukkersyke eller får krystaller/urinsteiner i urinveiene. Men dette er ikke gode nok argumenter for å la være. 
Det finnes fôr spesielt utviklet til kastrerte katter som er med på å forebygge disse tingene.
 
Ved kastrering av katt ved Alver Dyreklinikk vil du få med en prøvepakke på et slikt fôr. 
 
Når bør katten kastreres?
Vi anbefaler kastrering av hann- og hunnkatt fra 5-6 måneders alder. 
 
Hunnkatten er polyøstral, som vil si at hun har løpetid hele tiden, med bare et kort opphold som kan være vanskelig å merke, mellom syklusene. Det er derfor like store sjanser for drektighet hver eneste dag hele året. Dersom en ikke ønsker å kastrere hunnkatten må en gi p-piller en gang i uken, på samme ukedag, hele året, gjennom hele kattens liv, hvis en ikke ønsker at det skal komme kattunger.
Risikoen ved å gi p-piller er at det er større sjanse for at katten vil utvikle jursvulster.  Hos katter er slike svulster i 80% av tilfellene ondartet. Katter som ikke brukes i avl bør kastreres.
Hunnkatten blir kjønnsmoden fra ca 6 måneders alder, eller når den har oppnådd 80% av sin voksne vekt, ca 2,5kg. En hunnkatt kan bli drektig allerede ved 4 mnd alder!
 
Hannkatten er kjønnsmoden ved ca 6-8 måneders, eller når den har oppnådd 80% av sin voksne vekt, ca 3kg.
 
Dersom hunnkatten blir kastrert før hun er kjønnsmoden unngår en bruk av p-piller og en minsker risikoen for jursvulster til det minimale.
Ved å kastrere hannkatten før kjønnsmodning slipper en rivalisering i nærområdet som igjen hindrer slåsskamper som kan gi den sårskader og smittsomme sykdommer. 
 
Dersom du ønsker å kastrere katten din vil du få god veiledning og informasjon ved klinikken både før og etter operasjonen.
Kastrering av katt hos Alver Dyreklinikk i Alversund
bottom of page