top of page

Ormekur

Ormekur katt

Smitte av innvollsorm skjer fra dyr til dyr, gjennom kontakt med infisert avføring eller ved at katten fanger eller spiser infisert mus og rotter. Kattunger kan smittes av moren gjennom melken, derfor skal man alltid behandle kattemoren og kattungene ved ca uke 2-3 og annenhver til tredjehver uke frem til de er 12 uker gammel. 

Deretter behandles kattene et par ganger i året alt etter hvor høyt smittepress det er. Mistenker du innvollsorm på katten din, eller har dere fått kattunger? Ta kontakt med oss for råd og veiledning, og resept på ormekur. Dersom katten aldri har vært hos oss før, må den inn til en helsesjekk først. 

 

Ormekur hund

Det er ikke så ofte hunder har innvollsorm, da de oftest ikke fanger mus og rotter slik som katter, og har en noe annen livsstil enn kattene. 

Derfor behandler vi ikke hunder lenger forebyggende et par ganger i året, slik som man gjorde tidligere.  

Siden 2009 er det anbefalt å kun behandle hunden hvis den rent faktisk har innvollsorm. Dette er for å hindre resistens hos innvollsormene, samt unødvendig bruk av legemiddelet.

Unntaket er drektige tisper og valper. Her skal både mor og valper behandles når valpene er 2-3 uker og annenhver til tredjsehver uke frem til de er ca 12 -16 uker. Dette fordi valpene kan bli smittet av spolorm både via navlestrengen/morkaken  når de ligger i magen,og via morsmelken når de dier. 

 

Mistenker du innvollsorm eller ønsker du å få det sjekket? 

Ta gjerne med en avføringsprøve når dere kommer inn til den årlige helsekontrollen, eller kom innom med en avføringsprøve så kan vi undersøke den. 

 

Hvordan ta avføringsprøve:

  • Avføringen skal være helt fersk.

  • Bruk egnet beholder som du kan få hos oss , fyll den med avføring og sett lokket på.

 

Ved bruk av hundepose/engangshanske eller annen plastpose. 

  • Ta en liten porsjon av avføringen (trenger ikke mer enn en lillefingertupp mtp størrelse)

  • Viktig at det du samler opp ikke er i kontakt med underlaget, gress, sand eller annet, da det kan forurense prøven.

  • Press ut all luft og knyt igjen.

  • Oppbevares kjølig (kjøleskap) hvis ikke du kan levere den med engang. Vi ønsker at prøven er tatt samme dag som den leveres.

bottom of page