top of page

Vaksine katt

 

Generelt om vaksinasjon

Kattunger bør vaksineres mot kattepest og katteinfluensa, og det anbefales at første vaksinasjon er ved 8-12 ukers alder. Kattungen bør første gang vaksineres to ganger med en måneds mellomrom (grunnvaksinasjon) og deretter en gang årlig for katter som går ute og inne. Katter som er innekatter er nok å vaksinere hver 2. til 3. år.

Ved hver vaksinasjon blir det tatt en grundig helsesjekk på katten da kun friske dyr skal vaksineres. Etter vaksinasjon bør katten holdes i ro i et døgn. Det er viktig å holde katten borte fra smitte til den har oppnådd god beskyttelse. Dette tar fra 1 til 3-4 uker avhengig av hvilken vaksine katten er vaksinert med. Skal katten på utstilling, pensjonat eller lignende er det lurt å være ute i godt tid. 

Etter vaksinasjonen er det ikke uvanlig at katten kan bli litt slapp og få en lett feber i en til to dager etterpå. Bivirkninger er svært sjeldne og kan være alt fra en reaksjon i området der vaksinen ble satt, denne er ufarlig, til en allergisk reaksjon på vaksinen. Dersom du opplever sistnevnte må du ta kontakt med veterinær umiddelbart for behandling.

Alle kattunger som blir vaksinert ved Alver Dyreklinikk får med seg en vaksinebok, dersom kattungen ikke har dette fra før. Denne boken inneholder nyttig informasjon i tillegg til plass til å skrive årlige helseattester.

Katter er mer utsatt for smittepress enn det hunder er da færre katter er vaksinert, noe som medfører at det er vanskeligere å holde mengden smittestoff nede. 

Kattene går oftest løse og har de mer «tilfeldig» parring i tillegg til at de slåss mer enn hunder.

Det er som oftest de ukastrerte hannkattene, men også ukastrerte hunnkatter kan slåss. Samtidig finnes det desverre en god del hjemløse katter og disse kattene kan være smittebærere av mange sykdommer.

 

Ved vaksinasjon vaksinerer en mot kattepest og mot to virus som gir katteinfluensa og disse blir omtalt under. Dette er de vanligste vaksinasjonene. I  tillegg er det mulig om ønskelig å vaksinere mot smittsom øyekatarr (klamydia).

 

Kattepest

Kattepest er en vanlig og svært smittsom sykdom hos alle katter i alle aldre. Sykdommen blir forårsaket av et parvovirus (felint panleukopenivirus) som er relativt vanlig i Norge. Sykdommen blir overført både ved direkte kontakt mellom katter (spytt, urin og avføring) og indirekte via matskåler, liggeplasser, katteavføring under skosåler o.l

 

Kattunger i alderen 6 uker til 4 måneder, som ikke har fått beskyttende immunitet fra moren (maternale antistoffer), er mest utsatte for sykdommen, men også eldre katter kan bli syke. 

For at kattungen skal få i seg nok maternale antistoffer må kattemoren ha utviklet immunitet, enten via vaksinasjon eller naturlig infeksjon, og i tillegg må kattungen die normalt. Symptomene på sykdommen er feber, slapphet, tap av matlyst, oppkast og diaré. Dersom katten i tillegg får andre virussykdommer eller bakterieinfeksjoner, kan en også se nese- og tåreflod, samt lungebetennelse.

 

Katteinfluensa

Smittsomme luftvegsinfeksjoner hos katt blir oftest forårsaket av to agens; Kattens herpesvirus og kattens cailicivirus, og er vanlig forekommende sykdommer i Norge. Virus smitter ved kontakt mellom dyr og en ser de oftest ved for eksempel dyrepensjonat og katteri.

Katteinfluensa er spesielt alvorlig hos unge, drektige, syke og eldre katter. Sykdommen er svært smittsom og mange katter er symptomfrie smittespredere.

Virus angriper de øvre luftveiene, som vil si nesehulen og luftrør. Dette gir kraftige forkjølelsessymptomer med hoste, neseflod, rennende øyne og feber. Calicivirus sprer seg ofte til lungene og gir lungebetennelse. Sykdommene er sjelden dødelige, men symptomene kan ofte vare i 10-20 dager og kattene blir svært allment påkjente. Ofte får katten en bakteriell lungebetennelse i tillegg som må behandles med antibiotika.

 

Smittsom øyekatarr

Sykdommen blir forårsaket av bakterien Chlamydia felis, som kun lever inni celler og ligner derfor på virus. Bakterien smitter ved direkte kontakt mellom katter og en ser den oftest ved for eksempel katteri og dyrepensjonat.
Symptomene er røde, hovne og rennende øyne, men katten kan også ha lette forkjølelsessymptomer og lungebetennelse. Det kan også oppstå infeksjoner i kjønnsorganene. Sykdommen er langvarig og plagsom for katten, men er sjelden dødelig. 

 

Sykdommen er relativt sjelden blant katter og denne vaksinen anbefales mest til oppdrettere og andre med større kattehold og høyere smittepress.

 

 

bottom of page