Blodprøver (og andre laboratorie prøver)

Vi har eget laboratorium som gjør at vi kan analysere mange prøver på klinikken fremfor å sende de til eksterne laboratorier. 

Dette gjør at vi mange tilfeller kan stille en diagnose hurtigere og komme i gang med riktig behandling raskere enn hvis vi måtte sende prøver videre og vente på svar. Noen prøver må vi fortsatt sende inn, men vi har visjoner om å utvide laboratoriet enna mer i tiden fremover. 

 

1/8