Kirurgi

Vi utfører de fleste typer kirurgi ved klinikken.

Dette kan for eksempel være: 

- Kastrering/sterilisering 

- Fjerning av vorter, hudsvulster eller jursvulster

- Keisersnitt

- Livmorbetennelse

- Små og store kuttskader

 

Under operasjoner er ditt kjæledyr i trygge hender. Når veterinæren står å oppererer er vår dyrepleier med for å overvåke dyret. Hun har etterutdanning innenfor anestesi og smertebehandling og har stor kunnskap innenfor dette slik at risikoen for komplikasjoner blir redusert til et minimum.

Hun er hele tiden med og monitorerer puls og respirasjon i tillegg til at hun overvåker ditt kjæledyr og passer på at det har det best mulig før, under og etter inngrepet. Alt dette blir journalført og lagret.

Du vil få oppfølging og informasjon i for- og etterkant av inngrepet, men også få med deg et skriv med hjemsendelsesinformasjon når du forlater klinikken. 

 

Du vil også få et kontaktnummer som du kan ringe, hvis det skulle dukke opp noe du lurer når du er kommet hjem.

Det er alltid bedre å ringe og spørre en gang for mye enn en gang for lite

1/8