top of page

Vaksine av hund

Generelt om vaksinasjon

Kun friske dyr kan vaksineres og det blir derfor gjort en helsekontroll hos veterinæren før vaksinering. Dette er alltid inkludert i vaksineprisen. Det er ikke mulig å velge vekk helsesjekken. Etter vaksinasjonen bør hunden ta det med ro i et døgns tid. 

Etter vaksinasjonen er det ikke uvanlig at hunden kan bli litt slapp og få litt lett feber i en til to dager etterpå. Bivirkninger er svært sjeldne og kan være alt fra en reaksjon i området der vaksinen ble satt, denne er ufarlig, til en allergisk reaksjon på vaksinen. Dersom du opplever sistnevnte må du ta kontakt med veterinær umiddelbart for behandling.

 

Vaksineanbefalinger oppdatert 2023:

Det anbefales at valpen vaksineres ved  (8), 12 og 16 ukers alder, deretter ved 1/2 års alder og videre årlig.

Grunnen til dette er fordi valpene får maternelle antistoffer fra hundemor via melken, men etterhvert som valpene avvennes fra mor faller også antistoffene hos valpene, og det er da man gir vaksine for å booste immunforsvaret.

Grunnen til man nå anbefaler 16 uker og igjen 1/2 års vaksine er fordi de valpene som har fått mye antistoffer fra mor ikke vil få full effekt av vaksinen dersom de ved 8 og 12 og 16 uker fortsatt  har høy verdi av maternelle antistoffer i seg da dette vil gjøre at vaksinen ikke får tilstrekkelig effekt.  

Det vil si det er ikke flere vaksiner det første året sammenlignet med tidligere, kun at vaksinen ved 1 år blir tatt noe tidligere. 

Vi sender ut påminning til årlige vaksineringen og helsesjekken via e-post eller tekstmelding, slik at du som dyreeier slipper å passe på dette. Sørg for å gi beskjed til oss dersom du får ny e-postadresse eller telefonnummer.

Det er heldigvis sjelden vi ser de alvorlige smittsomme sykdommene på hund i Norge og årsaken til dette er at vi har klart å opparbeide en gjennomvaksinert hundepopulasjon der smittepresset er lavt., men vi ser tidvis utbrydd enkelte steder i landet.  Det er også siste årene økt transport av dyr over landegrensene, noe som også øker risikoen for at vi får smittsomme sykdommene inn i landet. Dersom mange nok velger å ikke vaksinere hundene sine, kan vi risikere og få tilbake en ubeskyttet hundepopulasjon der farlige virus sprer seg lett. Dette er ikke ønskelig og derfor anbefales det at alle vaksinerer hundene sine.  Skal du ut å reise er det rabies og evt leptospirose i tillegg. Det er også kommet vaksine mot borreliose. Nedenfor kan du lese om hvilke sykdommer vi vaksinerer mot her i Norge.

 

Valpesyke

Valpesyke skyldes et virus, paramyxovirus, som kan gi stor dødelighet. Valper er spesielt utsatt, men voksne hunder kan også bli syke.

Smitte skjer hovedsakelig ved direkte kontakt mellom hunder, eller indirekte etter kontakt med f.eks. hundeleker, klær osv.

Symptomene er høy feber, opphørt matlyst og slapphet. Betennelse i mage-tarmkanalen, luftveier og øyeslimhinner kan føre til diaré, problemer med å puste og «rennende øyne». Sykdomsforløpet kan gå over flere uker.

Viruset smitter ikke til mennesker.

 

Parvovirus

Sykdommen skyldes et virus som angriper tarmslimhinnen. Dersom viruset har fått innpass i omgivelsene, for eksempel en kennel, er det vanskelig å bli kvitt. En hund som er infisert skiller ut store mengder virus via oppkast og diaré og smitter på den måten andre hunder. Spredning av viruset skjer i en kort periode før hunden viser symptomer, det medfører at hunden kan smitte andre hunder før en i det hele tatt vet at den er syk. 

Hos valper kan også hjertet påvirkes. Dødeligheten varierer, men den er høyere hos valper enn hos voksne hunder. 

Viruset smitter ikke til mennesker.


Smittsom leverbetennelse (Hepatitt)

Sykdommen skyldes et virus som først og fremst angriper leveren. Viruset smitter ved direkte kontakt eller gjennom spytt, urin, avføring, matskåler og redskaper, men også via hundeeiere.

Hunder som har hatt sykdommen kan spre virus via urin i flere måneder og i noen tilfeller opp til et år. 

I starten får hunden høy feber, økt drikkelyst, rennende nese og øyner samt blødninger fra slimhinnene. Hos valper kan sykdommen gå fort og i løpet av noen dager kan valpen dø. Hos voksne hunder kan det skje en spontan bedring etter 5-10 døgn. 

Sykdommen er ikke særlig utbredt i Norge i dag da mange hunder vaksineres.

Viruset kan overleve i flere måneder i hundens miljø.

Viruset smitter ikke til mennesker.

 

Kennelhoste

Kennelhoste er en smittsom infeksjon i de øvre luftveiene hos hund og består ofte av to virus samt en bakterie. Det er vanskelig å få en fullstendig beskyttelse mot kennelhoste da en ikke vet til enhver tid hvilke virus og bakterier hunden kan bli smittet av. Sykdommen oppstår oftest blant hunder på kennel, derav navnet kennelhoste, eller blant hunder som deltar på utstilling der det er mange hunder sammen på et sted. Familiehunder kan også bli syke ved at de har blitt smittet av hunder de leker med eller omgås. Smitte skjer via dråper fra hunder som hoster og det tar ofte 1-4 uker etter smitte før hunden viser symptomer.

 

De vanligste symptomene på kennelhoste er tørrhoste, klar utflod fra nesen og halsbetennelse.

Noen hunder blir sykere enn andre og dette avhenger av hundens individuelle motstandskraft. Dersom hunden får en komplisert infeksjon kan den få feber, bli slapp og hosten blir «fuktig» og hunden kan få lungebetennelse. Det er da svært viktig å ta turen til veterinæren så hunden kan få riktig behandling.  Selve virusinfeksjonen kan ikke behandles, men bakterieinfeksjonen kan behandles med antibiotika.

 

For å unngå denne sykdommen vaksineres hundene hvert år og det finnes to vaksinetyper mot kennelhoste. Hvilke vaksine en bruker avhenger av smittepresset og andre vurderinger som veterinæren gjør etter en dialog med dyreeier. I og med at kennelhoste kan forårsakes av mange ulike virus og bakterier kan hunden din likevel få kennelhoste, til tross for vaksine, men får da oftest et mye mildere forløp.

 

Det finnes ingen vaksine som kan garantere en fullstendig beskyttelse mot sykdom, da det kan forekomme at hunder ikke klarer å produsere nok antistoffer til å gi fullstendig beskyttelse. Men det anbefales at alle hunder vaksineres slik at vi får holdt utbrudd av virussykdommene på et minimum. 

 

 

bottom of page